Bohatství venkova, aneb lidé, jde to i jinak

Předali jsme své štěstí a svojí svobodu do rukou materiálna.

Pro lidi bylo, a většinou stále ještě je, známkou pokroku, štěstí a bohatství vzor „městského moderního“ života. Stavba velkého rodinného domu známého ze satelitní zástavby či z katalogů. Nejlépe 5+1 s garáží a bazénem. Bohužel i lidé na vesnicích si berou hypotéky a stavějí si na malých pozemcích velké domy tak, jak to dělají lidé ve městech.  Ovšem toto je vzor, který jednoduše nefunguje  a opravdové bohatství nám utíká mezi prsty, aniž bychom si ho uvědomili.

RD v satelitu

RD konvenční

Městský satelit

Z malebných vesniček se stávají malá satelitní městečka. Bohužel často za cenu ztráty „duše“. Obce ztrácejí své kouzlo i hodnotu, ničíme si takto opravdové bohatství. Ti z nás, kteří nevydělávají miliony, ztrácejí i sami sebe. Žijeme ve stresu pod tlakem hypoték. Odevzdáváme velký kus svého života práci, abychom mohli splácet své velké domy.

V popředí styl „nové venkovské“ zástavby způsobený změnou životního stylu i územním plánováním. Obec Žďárky.

Lidé si většinou neuvědomují, že vilová a satelitní zástavba, tak jak ji znají z měst, není známkou skutečného štěstí a bohatství. Ale hlavně zapomínají, že je spojena s odlišným životním stylem (často bohatých podnikatelů, manažerů, doktorů a právníků, kteří tráví většinu času v práci). A onen životní styl to je dle mého názoru přesně pravý opak toho, co lidi ve skutečnosti  k venkovu přitahuje. 

Duch místa

Duch místa, atmosféra, kterou konkrétní obec nebo místo na lidi působí, je cenným magnetem a hodnotou každé obce. Citlivý přístup a duch místa by měl být nadřazen osobním zájmům. Žel za poslední půl století se napáchaly především na venkově a na nově zastavěných přírodních scenériích obrovské škody. A to ať už se jedná o způsoby husté zástavby, tak i vnější výraz a tvary nově stavěných domů, které nejenže nezapadají do původní staré zástavby, ale pohrdají tradicí a ničí ducha místa.  Přičemž většina lidí tak činí nevědomě a svým způsobem necitlivě devastují krásu nebo řekněme atmosféru obce, která je mnohdy na ono místo přitáhla. 

Zrekonstruované stavení s krásnou bujnou zahradou v osadě Boušín (Slatina nad Úpou)

Pokud lidé mluví o krásné vesnici, pak se většinou jedná  o malebné romantické vesničky, tradiční venkovská stavení s krásnými zahradami, sady, obklopenými neporušenou přírodou.

Jednoduše řečeno na venkov patří venkovská stavení, nikoli vily známé z městských satelitů. Jsem přesvědčen o tom, že každá obec, která si udrží, nebo obnoví svojí tradiční tvář a vytvoří si jasnou vizi rozvoje do budoucna v souladu s podstatou venkova, v souladu s tradicí a ve spojení s přírodou bude prosperovat a stane se vyhledávanou lokalitou pro turisty. Občané naleznou ztracené kořeny a získají potenciál ke spokojenému a bohatému životu. Vše je nutné podpořit i sounáležitostí občanů, aktivním životem a sdílením společné vize. 

Lze to změnit!

Jsem si vědom, že není snadné ani na vesnici získat 1 ha pozemek za rozumné peníze, na kterém lze stavět. Ptáte se proč 1 ha? Na malém pozemku se člověk stává pouze konzumentem, spotřebitelem, vzdává se nemalé části své svobody, svůj život směňuje za peníze nutné k pouhému přežití.

Přirozeným životním prostorem člověka ovšem není dům, ale přírodní prostředí. Pozemek, jehož je dům jen částečkou. Každý člověk, nebo rodina, potřebuje pro svůj život vyvážený životní prostor. Nejlépe takový, který bude podporovat svobodný a láskyplný život, což znamená, že budeme vytvářet s tímto záměrem vhodné prostředí.

Pozemek o velkosti 1 ha až 1,5 ha je ideální velikost pozemku, na kterém lze vytvořit soběstačnou, sebeobnovující zahradu. Zahradu, jako živý organismus, který poskytne svému člověku zdravé a svobodné prostředí pro život.

Ovšem úřední aparát, územní plánování, směřování obcí, cenová politika, stavební zákon, vyhlášky atd. nevytváří pro tento záměr vhodné prostředí. O některých aspektech této problematiky se zmiňuji např. v článcích níže:

Nástroj otrokářů – Územní plánování a způsob zástavby

Rizika satelitní zástavby a směřování k rozkvětu obcí

Ale na druhou stranu se také ptejme, jak bychom mohli mít jiné zákony? Desetiletí jsme podporovali přesně opačný směr „zotročování“,  který nám byl předkládán, v konečném důsledku je jedno zdali to bylo vědomě či nevědomě.

Chceme-li  se osvobodit, potřebujeme mít nejprve vlastní vizi o směřování naší budoucnosti. Poté je třeba, aby od nás, od lidí, vznikal tlak,  aby byla „poptávka“, aby naše hlasy, naše energie, naše peníze plynuly novým směrem a podporovaly vize, které nás povedou ke skutečné svobodě a lásce.

Na druhou stranu je jasné, pokud má vzniknout tlak, je třeba, aby lidé měli touhu po změně. V tomto pohledu vykonává současný stav věcí a způsob moderního života dobrou službu. Běžný scénář „moderního“ života – nebezpečí, které na nás číhá .

Předpokládám, že pokud má být u člověka zažehnuta touha po změně, potřebuje:

1/ Sebou cítit a být si vědom toho, co mu prospívá a naopak poznat, kde je něco „v nepořádku“.  Potřebuje vědět proč něco měnit a za co.

2/ Uvidět řešení na konkrétní problémy, které ho trápí, poznat co je možno zlepšit a jakým způsobem. Nemusí být všechno hned na 100%,  na začátku stačí ukázat směr, předat naději, obnovit důvěru ve vlastní moc a sílu. Vybídnout ke spolupráci a spojení lidí, k společnému hledání a zdokonalování konkrétních řešení s cílem zlepšovat životní prostor, který všechny spojuje.

3/ Vzbudit naději a víru, uvěřit, že lze být tvůrcem a nikoli jen obětí.

4/ Vědomě zvolit vizi budoucna, určit tak směr, kterým se vydá.

Na mých stránkách píši o  jedné z možností, která mně osobně dává velký smysl.  Vize Svobodného-Domova

Kde je pravda

Je ironií, že lidé z měst si kupují staré chalupy, sady, pozemky a dělají si na nich své rekreační domy. Jsou to lidé, kteří možná mají peníze, možná podnikají, mohli si dovolit koupit dům ve městě, ale přesto každý pátek „utíkají“ z měst do okolí, do přírody, na své chalupy, které zvelebují. A to je dobře! Věřím, že nám tím hodně ukazují.

Zkusme si sami odpovědět: Kde jim je dobře? Čeho si váží? Je opravdu městský život vzor, který máme následovat?

Všimněte si, jak krásné jsou chalupy chatařů a jejich pozemky, dávají do zvelebení kus sebe, dělají to s láskou. Často je to hodně cítit. Oni znají druhou stranu mince a dokáží ocenit to, co si my, lidé z vesnice, často neuvědomujeme.

chalupa

Vesnický dům

Opravdové bohatství

Věřím, že obce a vesnice, které si podrží nebo znovu obnoví svého ducha, naleznou své ztracené bohatství.  To je něco, v čem vidím velký potenciál pro lidi žijící na vesnicích.

Přestaňme ničit svojí přírodu, tradice, ale začněme je vědomě budovat a obnovovat.

Lidé z měst pak budou jezdit odpočívat k nám, budou nám přivážet svoje peníze, budou kupovat naše čisté produkty (plody a výrobky), využívat naše služby, naše ubytování. Budou to u nás milovat.

Ovšem začít s tím musíme u sebe. Vize Svobodného Domova a Rodových Statků  ZDE> 

Nově dokončeno: elektronický průvodce cestou za Svobodným Domovem:

Průvodce I. etapou cesty za Svobodným Domovem – Poznání svého pravého záměru

II. etapa – Hledáme místo pro život aneb jak si zajistit pozemek pro stavbu domu

Děkuji za vaše komentáře pod článkem či sdílení.

Petr Vytlačil
Jsem stavař a nadšený propagátor vědomého stavění v souladu s přírodou. Rád bych ukázal, že je možné, dělat věci jinak, než je "běžné", ušetřit si tím peníze, vyvarovat se stresu a žít tak naplněnější život. >Můj příběh si můžete přečíst zde >>
Komentáře