Nástroj otrokářů – Územní plánování a způsob zástavby

V předešlém článku „Bohatství venkova, aneb lidé, jde to i jinak“ jsem psal o našem lidském podvědomém nastavení, naprogramování na materiálno. Konkrétně jsem zmiňoval stavby velkých domů, luxusních vil stavěných na malých pozemcích.

Nejprve bych chtěl říci, že článek nebyl míněný proti lidem, proti žádné „vrstvě“. Naopak si myslím, že to co s vámi chci sdílet, je úplně mimo všechny vrstvy, tento přístup „maže“ finanční rozdíly mezi lidmi, je nad nimi.

Mým záměrem bylo pouze poodhalit naše naprogramování, ukázat naše dogmatická přesvědčení na základě, kterých nevědomě konáme.

Přál bych si, abyste se trošku povznesli a nebrali si to co říkám osobně. I já dnes bydlím v bytě a narodil jsem se v řadového domku s malou zahrádkou. Byl bych rád, kdyby se díky našim vědomým pohledům přineslo do tohoto odvětví více světla, aby bylo možné uvidět dopady našeho konání.

Pojďme si tedy trochu posvítit.

Územní plány, plánování zástavby – „peníze“ automatické nastavení systému

Když se podíváme na menší obce, jejich územní plánování, zastavovací plány a směr, kterým kráčí, můžeme v budoucnu uvidět opět obraz dnešního města.

Je téměř pravidlem, že obecní pozemky určené k zástavbě se rozparcelují na plochy okolo 800 m2, aby se investice obcí do infrastruktury a inženýrských sítí, alespoň částečně vrátily samotným prodejem stavebních parcel.

Další impuls a tlak na starosty, pro tento způsob výstavby, je tok peněz do obecních rozpočtů, který je mimo jiné závislý i na počtu obyvatel a množství odvedených daní.

Zdarky satelit

Podporovaný způsob výstavby na vesnicích (v popředí).

Z výše zmíněného můžeme vidět, že nastavení celého systému, jednoduše podporuje vznik satelitů, nebo bytové výstavby a způsobuje závislost lidí na systému peněz. To ke komu peníze tečou, není teď podstatné. Nejde tolik o peníze, jako o moc, která se takto nad lidmi získává.

Nikdo nepřemýšlí nad důsledky, nemá čas přemýšlet, plní úkoly.

Lidé často opravdu nemají moc na výběr, pokud chtějí dům, kupují to, co je k dispozici. Je to „díky“ vnějšímu prostředí, které jsme si stvořili. Tok peněz byl nastaven v minulosti a zákony a zvyklosti  se nemění ze dne na den.

Osobně spatřuji řešení ve Vizi Svobodných Domovů – (Rodových Statků), pomáhá řešit všechny výše zmíněné problémy:  ZDE

Pokud se má něco změnit, je třeba s tím začít. Dnes už máme mnoho informací, jaké dopady má naše minulé počínání. Bylo by dobré se ohlédnout, zhodnotit, poučit se z chyb, poděkovat a napravit co nefunguje. Možná uvidíme, že setrvání na této cestě má svůj určený konec. Pro mě to není budoucnost, kterou bych si přál prožívat. Nepřál bych ji nikomu, rozhodně ne našim dětem.

Co s tím má způsob výstavby společného?

Bytová a satelitní výstavba nás činní závislými, nesvobodnými. Závislými energeticky, časově, potravinově, o kvalitě potravin, vody a čistotě prostředí ani nemluvě. Nejedná se o pokrok a vývoj. Jedná se o uměle vytvořené a utvářené prostředí k ovládání lidí pod rouškou technického pokroku, zjednodušení života, moderního života. Mnohem jednodušeji se ovládá člověk, jehož pozornost je neustále něčím zaměstnána, člověk který plní „povinnosti“ a „úkoly“.

Město je prostředí, které prošlo opravdovou evolucí – „dokonalé“, staletími laděné k ovládání lidí ve prospěch jednotlivců.

Panelák

Paneláková sídliště jsou přesto ekologičtější než vilová satelitní zástavba.

Hlavní  neblahé dopady, jako PLOŠNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ a s tím spojené:

  • Odplavování posledních zbytků úrodné půdy, máme-li ještě nějakou.

Nutnost prolévání země umělými hnojivy, aby vůbec bylo možné něco vypěstovat.

  •  Monokulturní způsob hospodaření pro dosažení co nejvyšších výnosů.

Opět prolévání země množstvím chemie, která se vsakuje do země, odplavuje do řek. Všechno kromě požadované plodiny je označeno za škůdce a musí být zničeno.

  • Doprava plodin a potravin, které často sami vyvážíme.

Jak dlouhou cestu vykoná nějaké ovoce, zelenina, než se vám dostane na talíř, víme kdo všechno ho držel v ruce? Často zbytečná nákladní i letecká doprava – znečištění vzduchu, CO2, prach, stavby silnic a jejich opravy.

  • Kvalita potravin, jejich energetická hodnota, pak odpovídá způsobu pěstování, důsledky na zdraví lidí můžeme dnes a denně pozorovat.
  • Ničení rovnováhy v přírodě je NEDOZÍRNÉ.
pole

Tvář velkoplošného způsobu zemědělství.

 nebo ZÁVISLOST převlečená za  „Pokrok“ a „Komfort“

  • Trávíme celý život v zaměstnáních, ve kterých je většina lidí nešťastných, nenaplněných, vyděláváme na splátky svých domů, na účty za mrtvou vodu, elektřinu, topení, platíme za kanalizaci.
  • Všechny rozvody, všechna chapadla smrti, které jsou po zemi rozprostřeny, zaplatil každý z nás časem vlastního života a stále je budeme platit i jejich nekonečné opravy.
  • Jsme odkázáni na umělé, jedovaté potraviny. Balené do plastů, aby vydržely dopravu a čekání, než je někdo koupí.
  • Vytváříme  zbytečně tuny odpadů a platíme za jejich svoz někde na hromadu do údolí, které přehrneme hlínou. Jsme si jistí, že spodní voda zůstane nedotčená jedy i za desítky let? ..pochybuji.
  • Dýcháme jedovatý vzduch, který si způsobujeme zplodinami z aut, která nás vozí do zaměstnání, přiváží „naše“ jedovaté potraviny, materiály na stavby našich domů.

Ukazuji vám pohled trochu z výšky, abychom uviděli naše dílo a některé souvislosti, abychom se mohli svobodně rozhodnout co  dál a kam budeme směřovat.

Trutnov

Zástavba v Trutnově. v pozadí stará zástavba rodinných domů, pod nimi staré bytové domy. A to je Trutnov v porovnání s jinými zelené město.

Podle mého názoru je třeba, začít přemýšlet nad důsledky našeho konání. Pokud plánujete stavět rodinný dům rozhodně byste měli věnovat čas  „Poznání vašeho pravého záměru“ .

Zjištění a uvědomění si dopadů, jaké bude mít stavba domu, nebo změna místa na vaše životy. Jedná se o první a nejdůležitější krok, který pokud podceníte, nebo přeskočíte, jen stěží si vybudujete opravdový DOMOV, ve kterém budete šťastně žít.

Aby se toto riziko eliminovalo, vypracoval jsem elektronického Průvodce I. etapou cesty za Svobodným Domovem – Poznání svého pravého záměru, který vám s tímto pomůže. Ebook si můžete stáhnout na stránkách Svobodného Domova ZDE.

Možná si teď říkáte:  „Tohle všechno přeci dávno vím, ale co já s tím sám/a nadělám.“

Věřte mi, že na začátku je vždycky jeden člověk, od kterého se pak informace, nápad, změna, konání šíří dál geometrickou řadou. Všichni jsme spojeni, nejde to jinak. Díky bohu.

Co s tím tedy můžeme dělat?

Náš systém je založen na zbožštění peněz. Jsou vnímány, jako hlavní hodnota a nástroj pro získání moci.

A třeba právě tím můžeme začít, každý z nás může hledat novou opravdovou hodnotu, změnit směr svého pohledu a vrátit tak peníze do pozice sluhy, tam kam patří.

Využít energii peněz na podporu nových hodnot, které postupně celý systém smrti vyřadí.

Jsme jako ozubená kolečka v nějakém stroji peněz, pokud se jedno kolečko vychýlí, pohne s druhým a to s dalším, až se jednou celý stroj zadře.

Rád bych ještě doplnil, že peníze samy o sobě špatné nejsou, stejně jako nůž, může zabít i pomáhat,  proto by bylo dobré se zamyslet, co podporuje jejich energie, kam proudí, kam jí směřujeme.

Pokud uvidíme, že peníze škodí celku, pak neslouží ani nám samotným.

Vize Svobodného Domova řešení na problémy dnešní zástavby.

NOVINKA ke stažení (ebook): Průvodce I. etapou cesty za Svobodným Domovem – Poznání svého pravého záměru

II. etapa – Hledáme místo pro život aneb jak si zajistit pozemek pro stavbu domu

PS: Sdílejte, pište. Předem Vám děkuji  za vaše komentáře a reakce dole pod článkem. 

Petr Vytlačil
Jsem stavař a nadšený propagátor vědomého stavění v souladu s přírodou. Rád bych ukázal, že je možné, dělat věci jinak, než je "běžné", ušetřit si tím peníze, vyvarovat se stresu a žít tak naplněnější život. >Můj příběh si můžete přečíst zde >>
Komentáře