Rizika satelitní zástavby a směřování k rozkvětu obcí

Velká část lidí ve městech žije v bytech, ti bohatší v rodinných domech v satelitní a rezidenční zástavbě.

Na stránkách www.suburbanizace.cz se můžete blíže seznámit s problémy, které tento způsob zástavby přináší.

satelitní zástavba

Pokud v rámci výše zmíněných kladných bodů půjdeme více do hloubky, pozitiva těchto kladných bodů začnou blednout.

Lepší životní prostředí je z jistého úhlu pohledu pravdou, alespoň pro lidi, žijící přímo v satelitu v porovnání s centry měst. Osídlení, co se týče počtu obyvatel vzhledem k zastavěné ploše, není tak husté a z toho plyne i menší dopravní zatížení.  Také absence průmyslových zón je pro obyvatele satelitů dobrou zprávou.

Žel ekologické dopady stavby rodinných domů, inženýrských sítí a  komunikací pravděpodobně nikdo nepočítá.

Původně zelená plocha pozemků zastavěná satelitní zástavbou, je v přepočtu na jednoho obyvatele mnohonásobně větší, nežli u zástavby bytové. O nějaké potravinové soběstačnosti lidí ze satelitů nemůže být řeč. Občanská vybavenost často úplně chybí a je nutno všude dojíždět.

Bytová i rezidenční (satelitní) zástavba tímto způsobem podporuje supermarkety, velkoplošné hospodářství, chemický průmysl, nákladní dopravu, potažmo farmaceutický průmysl atd. A na to všechno dohlíží ropný moloch. O odlivu finančního toku z naší republiky do nadnárodních společností ani nemluvě.

Tím vším si nepřímo ničíme vlastní životní prostředí, ale i bohatství naší země.

Prestiž, vlastnictví domu. No, co k tomu říci, žel je to tak, i já sám, jsem to tak měl nastaveno, zakódováno. Je toto ovšem skutečně plusový bod? Není to pouze důkazem úpadku našich hodnot. Možná se vám vybaví fotografie z časopisů, nebo televizních reklam:  V předu šťastná usmívající se rodina, nádherný pár s roztomilými dětmi, v pozadí obrovská vila, před ní luxusní rodinné auto, nebo bazén. Obraz, který se ukládá do našeho podvědomí.

Zlepšení infrastruktury obce. Tento bod z úhlu ekologie a přírody, kladný vůbec není.  Hned si můžeme smazat i další kladný bod, kterým mají být vyšší příjmy obce. Je tomu skutečně tak?

Na začátku je jasný záměr obce, mít více peněz v pokladně. OK, dostaňme tedy do měst a obcí více lidí, pokud možno bohatých lidí, kteří odvedou vyšší daně. Toto nastavení hodnot ovšem neřeší jiné aspekty než peníze a to ještě velmi krátkozrace, protože nezohledňuje ostatní dopady.

Síť komunikací a inženýrských sítí je u satelitní zástavby velmi hustá. Města mají „nekonečné“ náklady na jejich zřízení, údržbu, provoz i opravy. V přepočtu na jednoho obyvatele město, čili všichni obyvatelé, investuje mnohem větší náklady na člověka žijícího v rezidenční zástavbě než v bytové.

Jedna věc je výběr daní od nových obyvatel a druhá jsou s tím spojené náklady a problémy, které je třeba následně řešit. Podle mého názoru je klidně možné, že místo vidiny peněz do městského rozpočtu města a obce v konečném důsledku na svůj původní záměr doplácejí.

Jak často funguje vedení měst a obcí

Starostové často jen plní úkoly, které na ně dopadají. Vůbec to nemusí myslet špatně, nebo dělat to záměrně, jsou tam prostě systémem směřováni. Řeší problémy (důsledky), musí sehnat peníze na tohle a na tamto… dotace, opravy, záplaty…. Čím víc se jen krátkozrace staví, ať už to jsou komunikace, nemovitosti, sportoviště apod., tím víc se města a obce zadlužují. Zvyšují si vstupní náklady na budoucí rozpočet, to znamená na opravy a provozování. Jednou ovšem rozpočet nebude stačit, pokud nezměníme způsob uvažování.

Nový směr

Města mají k dispozici určitý kapitál a část z něj je třeba nejen „utrácet“ a předvádět se navenek voličům, ale i rozumně investovat. Investice ať přinášejí peníze zpět do městské pokladny takovým způsobem, aby z toho měli prospěch místní lidé, zároveň se zlepšoval jejich život a prostředí.

Může to být například:

  • Podpora místních farmářů a lidí z venkova výkupem přebytků (zelenina, ovoce, vejce, atd.) a např. zřízením centrálního kamenného obchodu s lokálními produkty, podpořeného  provozováním zeleninových a ovocných bedýnek.
  • Města mohou odebírat do škol a školek zdravou lokální zeleninu, právě z výše zmíněného obchodu.
  • Podpora místních řemeslníků např. obchůdky s místními produkty, využití moderních technologií pro propagaci města, místních produktů, provozování eshopů apod.
  • Dále to může být ekologická likvidace recyklace, třídění a prodej odpadů.
  • Zjednodušení byrokracie. Usnadnění drobného podnikání a farmaření. Odstranění překážek v zákonech a vyhláškách.
  • Nové výsadby stromů, parků, zakládání sadů, lesů, používání permakulturních principů, správné hospodaření s městskými pozemky (zadržování vody).
  • Podpora svobodného bydlení a rodových statků v okolí měst – změna způsobu zástavby , nebo alespoň vyčlenění části území, k tomuto typu zástavby.
  • Budování malých kompostáren na bioodpad, nebo podpora kompostování u místních obyvatel. (venkov)
  • Stavby obecních sušíren ovoce, možná palíren :-). (venkov)

Pokud se peníze do kasy dostávají jen na úkor obyvatel, je to špatně a město skrze občany chřadne.

Svobodné, šťastné a bohaté město = Svobodní, šťastní  a bohatí obyvatelé

Jak toho dosáhnout? Dnes více než cokoli jiného chybí lidem VIZE! Směr, kterým se chtějí vydat do budoucna, kam směřují? Co zlepšuje kvalitu životního prostředí? Co učiní obec méně závislou? Co jí přinese skutečně do kasy peníze, jaká investice? Jak může vytvořit, nebo podpořit vznik pracovních příležitostí?

 Vize Svobodného Domova – dává odpovědi i na tyto otázky.

Aby se váš nový dům stal Svobodným Domovem, připravili jsme pro vás  ePrůvodce I. etapou cesty za Svobodným Domovem – Poznání svého pravého záměru, který si můžete bezplatně stáhnout ZDE >>.

A ještě jako žhavou novinku pro vás mame i dokončenou II. etapu cesty – Hledáme místo pro život aneb jak si zajistit pozemek pro stavbu domu , více informací zde >> .

Jsem rád za vaše komentáře pod článkem i za případná sdílení.

Petr Vytlačil
Jsem stavař a nadšený propagátor vědomého stavění v souladu s přírodou. Rád bych ukázal, že je možné, dělat věci jinak, než je "běžné", ušetřit si tím peníze, vyvarovat se stresu a žít tak naplněnější život. >Můj příběh si můžete přečíst zde >>
Komentáře