Trutnov – Utěšená niva – zelené město

Trutnov má úžasnou polohu, která ho předurčuje k blízkému vztahu s přírodou. Obklopen hornatou a kopcovitou krajinou, pestrobarevnou zelení s krásnými vzrostlými stromy. Ze severozápadu je chráněn našimi nejvyššími horami Krkonošemi, které jako štít naše město hrdě a pevně střeží. O Trutnovu se mluví, jako o bráně do Krkonoš, ale to je trochu málo, Trutnov je mnohem více.

Trutnov – Ač název našeho města zní tvrdě, mužsky, tak ve skutečnosti, je jako žena. Matka, která vám otevře svojí náruč, jakmile vás spatří a vy spatříte Ji. S klidnou a laskavou energií vás vpouští k sobě, a následně skrze sebe i do hor, které svojí přítomností a vlídností zjemňuje a obrušuje. Název města Trutnov pochází z německého truten ouwe – utěšená niva. Tedy překrásná niva a tento význam se jeví být mnohem bližší podstatě samotného Trutnova, který vyjadřuje skutečné kouzlo místa. Místa spojeného s přírodou, které je předurčeno k relaxaci, klidu a odpočinku. Příroda není pouze okolo města, ale jako pavučina se proplétá celým městem. Toto všecho pozitivně ovlivňuje i lidi, kteří ve městě žijí.

Rozmanité údolí, které se vine podél řeky Úpy.  Překrásné městské lesy a lesopark vzdálený 200m od náměstí, který oblažuje město svojí rozmanitou zelení z jihovýchodu a nabízí lidem překrásná vyhlídková místa na celý Trutnov a štíty Krkonoš. Stejné panoráma, které zná většina lidí bez rozdílu věku z večerníčku pod názvem Krkonošské pohádky. Večerníček o obyčejných lidech a o laskavém a spravedlivém Krakonošovi, který v úvodu překračuje naše hory, aby mohl dohlížet i na lidi žijící v Trutnově. 🙂

 

Vše výše zmíněné od lidí, přes přírodu až po ducha místa, je dle mého osobního názoru to podstatné, hodnotné.  To co skutečně dělá Trutnov Trutnovem. Na těchto hodnotách a základech bychom měli do budoucna Trutnov rozvíjet a obnovovat, pro nás i naše děti. Je třeba si úzkostlivě tyto hodnoty střežit, protože mají nejenom velikou sílu, ale i křehkost.

Lze si vzít  odstrašující příklady z  jiných míst v republice i na celém světě, kde se nenávratně porušila tato křehká hranice.  Často s vidinou rychlého zisku z průmyslu, či turistického ruchu se území necitlivě zastavělo, což do budoucna zničilo i turismus samotný a vznikla města duchů. Vše je třeba moudře vyvážit. Nemá smysl se snažit z Trutnova dělat Pardubice, Hradec Králové či nějakou  futuristickou moderní evropskou metropoli. Trutnov je krásný proto, že je Trutnovem a tím by měl zůstat. V tom se zdokonalovat. Buďme svoji, buďme jiní.  Když budeme nenasytní a megalomanští, budeme se snažit dohánět nějaká velkoměsta, nic dobrého nám to nepřinese. Hledejme rovnováhu.

Zachovejme dětem nejen opravené domy, ale také dostatek čisté a kvalitní vody, čisté ovzduší během celého roku. Zachovejme a zdokonalujme zeleň ve městě i v jeho okolí.
Vytvořme pro lidi co nejpestřejší paletu pracovních a podnikatelských příležitostí. Prohlubujme a budujme tradice i kulturu ve společnosti.  Velmi pečlivě zvažujme  další necitlivé zastavování významných pozemků.

Osobně nejsem ani příliš nadšený z budoucí dálnice, ovšem beru to jako daný fakt. Dobré bude, pokud se nám podaří díky dálnici snížit dopravní zatížení  ve městě, tak jak je to nyní představováno. Přál bych si, aby tomu tak bylo, i když se nechá předpokládat, že se právě díky dálnici zase zvýší frekvence dopravy do našeho regionu vč. nákladního transitu. Což už jako takový přínos nevnímám. Zajímali by mě i studie ohledně dálnic a zhoršení životního prostředí, jako hluk, prach, kvalita ovzduší obecně apod. A zdali se už nyní mohou systematicky vytvářet nějaké „zelené“ zábrany, aleje atd., které by v okolí budoucí dálnice v problematických místech tyto dopady mírnily.  Protože co si budeme říkat, stromy rostou stejně pomalu,  jako ona zmiňovaná dálnice.

Nově budovaná průmyslová zóna podél Krkonošské ul. je podle mého názoru zase studenou bezduchou zástavbou, jejíž reálný přínos a další podpora do budoucna by měla být znovu podrobena pečivé celospolečenské a odborné diskuzi.

Zvyšujeme si tímto způsobem do budoucna frekvenci a zatížení nákladní dopravou. Hodnotné pozemky s vysokou estetickou důležitostí  předáváme do rukou neosobních korporací, kterým nejde o Trutnov, ale pouze o osobní zisk. Jakmile to pro tyto korporace přestane být výhodné, tak se sbalí a nám tu zbude průmyslová a skladová čtvrť duchů a zdevastovaná krajina. Nepochybuji o tom, že toto má i negativní vliv na turismus i životní prostředí, i když je to těžko měřitelné.

Nadnárodní korporace, supermarkety vše funguje jako černá díra a likvidátor místní ekonomiky.  Zaměstnanost lidí je závislá na cizích subjektech, často úzce zaměřených na jeden typ průmyslu (automobily, elektro), citlivého na kolísání konkrétního trhu, které město ani občané nemohou ovlivnit. Většina financí a zisků je vyváděna nejen z regionu, ale i z ČR, mnoho firem nemá vůbec sídlo v Trutnově a daně tedy platí jinde.  To co již v Trutnově máme jsme asi potřebovali (byla taková doba), ale potřebujeme to i nadále budovat a podporovat?  Vždyť fabriky, které tu máme se přetahují o jeden typ zaměstnanců, kterých mají všichni nedostatek.

Je to taková vratká židlička, která má málo nohou a my si na ní klidně sedíme.

Pokud si chceme zachovat stabilitu, rozvinout bohatství občanů a Trutnova, pak si myslím, že je třeba narovnat tristní poměr mezi místními výrobci, podnikateli, živnostníky, řemeslníky,  obchodníky a mezi velkými nadnárodními korporacemi a koncerny. Cílem města by pak mělo být za tímto účelem systematicky a cíleně  vytvářet pro občany vhodné prostředí a podporovat vznik nových podnikatelských příležitostí.

Vždy by se mělo stavět na hodnotách zmíněných v první části článku, regionalizmus, příroda, turismus, kvalita, individualita, jedinečnost, životní prostředí, tradice, kultura atd. a nikdy by neměl mamon a osobní zájmy jednotlivců zvítězit nad veřejně prospěšnými zájmy.

Když se nám všem podaří v Trutnově toto téma prodiskutovat, celospolečensky vysvětlit a pochopit, pak bude celý region bohatší, stabilnější a lidé aktivnější.

V Trutnově se až do dnešních dnů podařilo udělat mnoho dobrého, v první řadě zachovat bujnou zeleň. Určitě bych vyzdvihl práci Městských lesů a parků, i snahu Technických služeb. Nevím do jaké míry a zdali vůbec využíváme v Trutnově přítomnost Lesnické školy, ale myslím si, že by bylo dobré tohoto využít, a pokud aktivně nespolupracujeme, pak bychom s tím měli začít. Přínos vidím pro všechny strany.  Dobrý krok, který se podařil je ponechání VAKu v majetku měst a obcí, což je velmi důležité. Myslím si, že i základní vybavenost města je dobrá, hodně se vybudovalo i opravilo.

Celý článek je pouze mým osobním názorem, resp.  je to pouze sepsání střípků mých myšlenek, kterými chci vybídnout k zamyšlení.  A věřte, že cílem článku není kritika, ale vyvolání zmíněné diskuze a případné posunutí dalšího vývoje města novým směrem. Poukazuji na jiný úhel pohledu, o kterém si myslím, že  je dobré vzít v úvahu v rámci další strategie rozvoje města.

Děkuji za všechny tvořivé názory v diskuzi pod článkem.

 

Doporučuji aktivním občanům k přečtení níže uvedené publikace, které si níže můžete bezplatně stáhnout:

Jak posílit místní ekonomiku

Aby se ve městě dalo dýchat

Příručka pro výsadby ovocných dřevin   – význam ovocný stromů v krajině min. 10 významných přínosů pro region i člověka, slow food, dotační programy, jednoznačně skvělá příručka plná inspirace přinášející znovuobjevená uvědomění.

 

 

Petr Vytlačil
Jsem stavař a nadšený propagátor vědomého stavění v souladu s přírodou. Rád bych ukázal, že je možné, dělat věci jinak, než je "běžné", ušetřit si tím peníze, vyvarovat se stresu a žít tak naplněnější život. >Můj příběh si můžete přečíst zde >>
Komentáře